Moensplein 24, 1942 ER Beverwijk
(p/a Hendrik Burgerstraat 50, 1942 EM Beverwijk)